E-ženy - občianske združenie, ktoré podporuje a združuje ženy podnikateľky. Toto je niekoľko vlastných projektov žien v rámci združenia: