KONTAKT
 
V prípade záujmu o vystúpenie kontaktujte agentúru:

Agentúra CAMILLE

Kamila Trávničková
+421-905-759691
+421-911-759691
camille@camille.sk
www.camille.sk


----

Kontakt na kapelu:
Pavol Štefek
+421-911-222450
bgtime@zoznam.sk